Szkolenia jakość konsultacje

Dlaczego MSA jest tak istotne?

05 marca 2022

             Jako kontynuację wcześniejszych przemyśleń odnośnie danych, stwierdziłem, że warto poruszyć temat MSA (Measurement System Analysis), czyli analiza systemów pomiarowych. Nie będzie tutaj opisu metody, nie będzie tutaj wzorów oraz opisu procedury jak to badanie przeprowadzić. Będzie za to próba pokazania, że warto na MSA poświęcić więcej czasu niż zwykle robią to firmy, że czas poświęcony na to badanie będzie dużą inwestycją w przyszłość i ułatwi życie wielu osobom.

            MSA jest badaniem, które ma na celu oszacowanie zdolności przyrządu oraz zmienności systemu pomiarowego. W skład systemu pomiarowego nie wchodzi tylko przyrząd, ale to także wyrób, człowiek dokonujący pomiaru, otoczenie, a w myśl za diagramem Ishikawy środowisko oraz metoda samego pomiaru. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych obszarów, które mogą mieć wpływ na wynik końcowy takiego badania.

Zatem dlaczego MSA jest aż tak ważne? Patrząc na całą organizację w której każdego dnia dokonuje się setek pomiarów, należałoby zadać sobie pytanie, czy wynik który uzyskuję jest wynikiem dla mnie wiarygodnym. To jest kluczowe dla naszego dalszego funkcjonowania i podejmowania decyzji. Bo dobry manager podejmuje decyzję nie na podstawie odczuć i lubianego „wydaje mi się”, ale na podstawie danych. Nasza decyzja będzie tak dobra jak dane, które nam pomagają
w jej podjęciu. Łatwo można sobie wyobrazić co się dzieje, kiedy dane są „fałszywe”. Decyzja jest błędna, za decyzją idą błędne, źle zdefiniowane działania, a następnie jest rozczarowanie, że nic się nie zmieniło na lepsze, a często wręcz zmieniło się na gorsze. W niedojrzałej organizacji w tym miejscu do głosu dojdą jeszcze konsekwencje wobec pracowników. Łatwo zatem można zobaczyć jak niewiarygodne dane mogą odbić się negatywnie na szereg zdarzeń. I tutaj z pomocą przychodzi MSA, które w wyniku mówi, czy system który używam jest systemem wiarygodnym, dobrze dopasowanym do moich potrzeb.

Z własnego doświadczenia wiem, że około 30-40% problemów produkcyjnych rozwiązuje się na etapie zrozumienia zmienności systemu pomiarowego. Często skupiamy się na poprawie czegoś w procesie produkcyjnym, pomijając źródło danych, czyli system pomiarowy. Porywamy się na wielkie projekty, analizy typu badanie stabilności procesu, jego zdolności, czy też projekty six sigma, a zapominamy o podstawie, o uwierzytelnieniu danych. Pytanie, czy faktycznie wynika to z zapominalstwa….:-)

 

Poniżej przykład powiązany bezpośrednio z powyższym zagadnieniem, z którym spotkałem się w jednej z firm produkcyjnych.

Produkowany wyrób charakteryzował się między innymi parametrem nazywanym wklęsłość denka. Parametr ten był mierzony za pomocą głębokościomierza suwmiarkowego, na zasadzie wyrób w jednej ręce, suwmiarka w drugiej i pomiar robiony był w powietrzu. Każdego dnia, na każdej zmianie, były raporty od strony działu jakości, które wskazywały, że mamy problem na produkcji z denkiem. Albo wklęsłość za mała, albo za duża. Wykonane zostało MSA takiego systemu. Wynik bliski 50 %, czyli równie dobrze można było zaprzestać mierzyć ten parametr natychmiast i nic złego by się nie wydarzyło, to znaczy nic gorszego niż już było. Tak niewiarygodny system pomiarowy generował bardzo wiele problemów oraz kosztów. Niepotrzebne regulacje procesu, wyrzucanie wyrobów dobrych, wysyłanie wyrobów złych do Klientów, nieporozumienia pomiędzy działem produkcji i jakości, błędne decyzje, błędnie zdefiniowane akcje itd. Masa negatywnych konsekwencji z tytułu niewłaściwego systemu pomiarowego.

System ten został zmieniony w bardzo prosty sposób.  Proste urządzenie za około 300 zł, gdzie w tulejkę metalową operator wkładał produkt, a od spodu był czujnik zegarowy, który dokonywał pomiaru. Powtórzone MSA dało wynik około 4%. Życie w tej kwestii stało się proste i piękne😊. Przez kolejne lata, nie było i nie ma do tej pory w raportach uwag na temat niewłaściwej wklęsłości denka. Ile pracy odeszło ustawiaczom, kontrolerkom i operatorom. Ile zaoszczędzonego czasu oraz surowca z tytułu mniejszego odpadu. I co najważniejsze, wniosek chyba kluczowy. W tej firmie nie było nigdy problemu z wklęsłością denka. Był problem z niewiarygodnym systemem pomiarowym.

 

To jeden z licznych przypadków, które mogłem zaobserwować w różnych miejscach i mogę śmiało powiedzieć, że jest to duży problem w większości organizacji. Wynika to z faktu, że mało wysiłku wkładamy w zdefiniowanie całego systemu pomiarowego. Nie zastanawiamy się zbytnio nad metodą pomiaru, doborem przyrządu, a później dziwimy się, że pomiary są niewiarygodne i niepowtarzalne.
A najgorsze są te nasze decyzje, które bazują na niewłaściwych danych, niepoprawnych danych z procesów. Dużą ilość problemów istniejących w procesie produkcyjnym możemy rozwiązać poprzez walidację systemów pomiarowych. Poprzez proces walidacji, który powinien być przeprowadzony przed rozpoczęciem użytkowania tego systemu w produkcji seryjnej, najczęściej na etapie wdrażania projektu.