Szkolenia jakość konsultacje

7 nawyków skutecznego działania

20 października 2023

 

Stephen R. Covey – autorytet w zakresie rozwoju osobistego stworzył i rozpropagował teorię 7 nawyków skutecznego
działania (w oparciu o tę teorię powstała książka, która na całym świecie rozeszła się w nakładzie 20 milionów egzemplarzy).
7 nawyków to rozwiązanie, które wspiera efektywność osobistą.
Będę tutaj prezentował kolejne nawyki, które zostały opisane przez Annę Mróz w sposób dostępny i zrozumiały:-).