Szkolenia jakość konsultacje   Core tools - krótka charakterystyka metod

27 stycznia 2023

     Jeszcze dekadę temu metody wchodzące w skład tzw. core tools były kojarzone i używane głównie w branży automotive. Nic w tym też dziwnego, ponieważ cały zestaw tych metod jest przede wszystkim przez tą branże rozwijany, a w konsekwencji też został opisany w tak zwanych „blue books”. Jednak to co dobre zawsze prędzej, czy później, przenika do innych lokalizacji, innych branż, innych obszarów. Identycznie było i w tym przypadku. Dlatego obecnie core tools nie są tylko domeną automotive i możemy się  z nimi spotkać również w obszarze farmaceutycznym, czy też w AGD i wielu innych branżach. W całym zestawie znajdziemy takie metody jak: APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC oraz plan kontroli (podręcznikowo zintegrowany z APQP i bezpośrednio nie wymieniany wśród core tools). Czym są te tajemniczo wyglądające akronimy?

 

APQP – Advanced Product Quality Planning – metoda wykorzystywana przy wdrażaniu nowych projektów, pozwalająca na realizację wdrożenia zgodnie z planem i ukierunkowaniem na jakość oraz na wczesne zrozumienie wymagań i oczekiwań klienta. Chcesz mieć łatwiejsze życie w trakcie seryjnej produkcji, stosuj APQP podczas wdrażania nowego produktu i procesu. W tym podręczniku opisana jest jeszcze inna metoda, mianowicie plan kontroli, który jak na początku wspomniałem, nie wchodzi bezpośrednio w skład core tools.

 

CP – Control Plan – metoda bardzo ściśle powiązana z FMEA, można powiedzieć, że jest niemalże naturalną kontynuacją. Jest zestawem wszelakich testów, badań, pomiarów, które należy wykonywać podczas procesu produkcji. Co ważne, te kontrole są nie tylko ukierunkowane na produkt, ale również na proces
o którym tak często niestety zapominamy.

 

PPAP – Production Part Approval Process – osobiście nazywam tą metodę procesem walidacyjnym. PPAP mówi "sprawdzam" wobec APQP, czyli weryfikuje, czy proces wdrożeniowy przebiegł pomyślnie i w jego następstwie uzyskaliśmy wyniki przez nas oczekiwane. Chcesz sprawdzić czy nowy projekt jest gotowy do seryjnej produkcji, zastosuj PPAP.

 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – analiza ryzyka dla wyrobu oraz procesu (DFMEA, PFMEA). Właściwie wszystko co wykonujemy w organizacjach powinno być oparte o zarządzanie ryzykiem, czyli identyfikację ryzyka, analizę i jego ocenę, zdefiniowanie i wdrożenie działań ograniczających ryzyko, monitorowanie wskaźników ryzyka oraz okresowe jego przeglądy. Szukasz gotowej metody, zapoznaj się bliżej z FMEA.

 

MSA – Measurement System Analysis – nasze decyzje powinny zawsze bazować na danych. Często te dane to wyniki naszych pomiarów, ale czy pomiar jest wiarygodny, czy wyniki, jako produkt procesu pomiarowego, są dobre? Żeby decyzja była słuszna, dane wejściowe (w tym pomiary) muszą być rzetelne. Użyj MSA, żeby zweryfikować swój system pomiarowo-kontrolny i oszacować jego poziom zdolności, zmienności, liniowości, powtarzalności i odtwarzalności.

 

SPC – Statistical Process Control – w procesie seryjnym ważną kwestią jest monitorowanie tego procesu i „słuchanie” co ma nam on do powiedzenia. Karty kontrolne, które między innymi wchodzą w skład SPC, są idealne do „słuchania” procesu. Z praktyki trenerskiej bardzo często widzę, jak SPC jest utożsamiane ze wskaźnikami zdolności, np.: Cp i Cpk. Owszem są one elementem SPC, ale czy najważniejszym? Zastosuj SPC, żeby lepiej rozumieć co proces ma Tobie do powiedzenia i jakiej zmienności możesz oczekiwać (czy jest stabliny, czy nie), a na koniec wyznacz zdolność swojego procesu.

 

Na koniec tej krótkiej charakterystyki poszczególnych core tools, przedstawiam Wam ich wzajemne powiązanie (włączając w to plan kontroli), zdając sobie sprawę, że relacje między nimi można przedstawić na kilka różnych sposób. Niemniej jednak ten poniższy jest całkiem dobrym logicznym wytłumaczeniem.

 

                                                        

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany lepszym poznaniem tych metod to zapraszam do kontaktu.